KarinVonMonster

13 tekstów – auto­rem jest Ka­rin­VonMon­ster.

Porzucona.

Porzucona,
Zos­tała dobita.
Skrzywdzona,
czu­je się zabita.
W środ­ku martwa,
bez oz­nak życia.
Nie była na­wet warta
zwykłego przeżycia.
Po no­cach nie spała,
z bólu krzyczała,
przez sen płakała,
z bólu się czołgała.
Dzień w dzień
szlochałą bezradnie.
Ra­dość spo­wita w cień
bezwładnie
próbując się uwolnić.
Chciała
zacząć śnić.
W końcu skonała.
Wte­dy ją docenili,
za­pomi­nając o tym,
jak wcześniej ją ranili
swym słowem okrutnym 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 maja 2013, 12:18

...

Na szczęście cze­kasz , 
a gdy długo go nie ma 
uciekasz
może to spokój da . 
Te­raz
Pier­wszy raz .
Każdy się boi
ale tak bar­dzo nie bo­li
I zno­wu
krew ciek­nie po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 kwietnia 2013, 20:45

stary straszny dom

Te dom
To jest straszny , bar­dzo sta­ry dom
Jest bar­dzo słaby
Jest piękny
Ten sta­ry , piękny dom ! 
Ma już set­ki lat … 
Lecz da­lej stoi o włas­nych siłach . [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2013, 09:18

Wampir .

Ten stan
Gdy czu­jesz się jak wam­pir
Prag­niesz zo­baczyć
Jak płynie krew
To prag­nienie
Niepos­kro­miona rządza
Tyl­ko w je­den sposób
Można to us­po­koić
No da­lej , zrób to ! 
Za­boli tyl­ko przez chwilę !
Czym jest jed­na se­kun­da
W porówna­niu do spo­koju
Który otoczy cię po tym ? 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 stycznia 2013, 09:29

Krew trys­ka
Jest mi co­raz słabiej
Ale za ra­zem i le­piej
Przej­mujące uczu­cie
Roz­pa­la mnie od środka 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 stycznia 2013, 11:27

Śmierć mnie pragnie .

Czy to bo­li , gdy ktoś umiera ?
Jest mi przyk­ro , że nic nie poczułam . Za każdym ra­zem ...Spodziewałam się cze­goś więcej , jed­nak ...
Jed­nak , jeżeli nc nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 stycznia 2013, 21:01

Cięcie

Pa­li
Ale tyl­ko przez chwilę … 
Bo­li
Tyl­ko pier­wszy raz … 
Leczy
Nies­po­koj­ne dusze … 
Koi
Za każdym ra­zem … 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 stycznia 2013, 09:28

Jestem

Usłysz mnie .
Zo­bacz mnie .
Dot­knij mnie ,
Jeśli nie wie­rzysz .
zniena­widź mnie .
Cierp prze­ze mnie . 
Nig­dy nie będę wam obojętna . 
Za­bij mnie .
Pocho­waj mnie . 
Opłakuj mnie .
Bo nie masz już ko­go niena­widzić . 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 stycznia 2013, 13:35

Słyszę jak żylet­ka
Su­nie po mej skórze , 
Lecz nie czuję bólu … 
Już nie … 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2013, 10:30

Uciekasz do gry .

Uciekasz od gry … 
Tam wszys­cy wiedzą kim jes­teś . 
Ale nie znają cię oso­biście . 
Wo­lisz być tam niż tu­taj ze mną … 
Twój dzień jest sza­ry … 
Nudzi cię rzeczywistość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 stycznia 2013, 17:47

KarinVonMonster

KarinVonMonster

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność